خدمات | راهکارهای اینتراکتیو

سطوح و سازه های اینتراکتیو ویا تعاملی تلفیقی جذاب از هنر و صنعت است که به کمک دکوراسیون داخلی و خارجی آمده و به خلق تصاویری بدیع در ساختمان و فضاها کمک می کنند.تصاویر شکل گرفته بر سطوح  به حرکت افراد واکنش نشان میدهند.رنگها، ابعاد، تصویر، تعداد تصاویر با حرکت  افراد تغییر می کند.

کف ، سقف و یا دیوارها میتوانند شامل تکنولوژی اینتراکتیو ملادیوم گردند.  هرگونه فیلم و انیمشین و محتوای تصویری به درخواست کارفرما قابل ساخت و پیاده سازی می باشد.تمامی سیستم  قابلیت کنترل توسط موبایل و کامپیوتر را نیز دارا می باشد.  تیم مدیافاساد ملادیوم علاوه بر اجرای  زیرساخت اینتراکتیو  امکان ساخت و تولید محتوای تصویری  مربوطه را نیز دارا می باشد.

برخی از فضاهای قابل ارائه در سیستم تعاملی:

نمای ساختمان –  دیواره – سقف – کف – سازه های ویژه – میز و کیوسکهای اطلاع رسانی – ویترین فروشگاه