در حال بارگیری...
06 نوامبر

درباره مدیا فاساد

مزایای اصلی مدیا فاساد

1-خلق فضایی زیبا ، جذاب و شگفت انگیز

2-ایجاد ارزش افزوده قابل توجه  برای پروژه

3-ایجاد درامدزایی برای پروژه از طریق تبلیغات مستقیم مدیا فاساد

نکات قابل وجه در مدیا فاساد

1-سازگاری با محیط زیست

2-کنترل ، جانمایی و پنهان سازی منابع نوری

3-زیبایی نما در روز

4-ایمنی بزرگراهها و خیابانها در مجاورت پروژه

5-کنترل محتوای پخش شده

6-جلوگیری از آلودگی نور

 

 

انواع مدیا فاساد از نظر کاربری:
جهت مراکز فرهنگی
مانند سینما ها، کنسرتها، گالری ها و موزه ها که جنبه پیش نمایش  و فراخوانی دارند.

جهت مراکز ورزشی ، تفریحی و عمومی
که بر اساس برنامه این مجموعه ها و دعوت مردم در ایام فراغت به ورزشگاه ها مدیا فاساد اهمییت می یابد

 

جهت مراکز تجاری و اداری
که سبب نمایش محصول،برند، لگو یا رنگ سازمانی می گردد

جهت  طراحی داخلی و استودیوهای تلویزیونی
علاقه به مدیا فاساد و تاثیرات آن سبب گسترش آن در فضای داخلی و نمایشهای تلویزیونی نیزگردیده است

جهت نمایش المانهای شهری