06 نوامبر

درباره مدیا فاساد

مزایای اصلی مدیا فاساد 1-خلق فضایی زیبا ، جذاب و شگفت انگیز 2-ایجاد ارزش افزوده قابل توجه  برای پروژه 3-ایجاد درامدزایی برای

06 نوامبر

درباره مدیا فاساد-2

جهانی شدن یک شهر نه به ارتفاع ساختمان‌ها یا میزان جمعیت، که به ارتباطشان از طریق شبکه‌های جهانی مربوط می‌شود. فلسفه